Make a reservation

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
Thời gian*
:
Loại đặt phòng

FiEELd Rooftop Bar

21/5 Phan Boi Chau street, Cam Chau, Hoi An

TRẢI NGHIỆM

Hành trình khám phá một Hội An thân thương ẩn sau cánh cổng vòm của RÊU

Đường Đến Ghé Thăm Rêu

Rêu Boutique Hotel

Dao Tien Restaurant

RÊU Hotels & Restaurants

Rêu Boutique Hotel

Phòng trưng bày

ENQUIRY

ENQUIRY